More

  Turkish version of the report Disability and the Public Sphere: Engellilik ve Kamusal Alan

  Engelli bireyler, çok geniş bir yelpazedeki yetenekleri, yaşları, ırkları, etnik kökenleri, dinleri ve sosyoekonomik geçmişleri temsil eden küresel nüfus içindeki en büyük ve en çeşitli azınlıklardan biridir. Dünya nüfusunun tahminen %15’i bir tür engellilikle yaşamaktadır ve bu bireylerin %2 ila %4’ü işlevsellikte önemli zorluklar çekmektedir.

  Bu minvalde bireyler, toplumlar ve hükümetler olarak kendimize şu soruları sormamız gerekiyor:
  -Engelli bireylerin sesleri yeterince duyulabiliyor mu?
  -Neden bu dışlanmaya maruz bırakılıyorlar?
  -Kapsayıcılık ve çeşitlilik çağında engelli bireyler neden dışlanıyor?
  -Engelli bireyleri karar alma ve afet müdahale mekanizması süreçlerine nasıl dahil edebiliriz?
  -Engelliliğin toplumsal rolünü nasıl değiştirebiliriz?

  Engellilik, insani esasların diğer yönlerinden ayrı tutulduğu sürece, gerekli farkındalığı ve hak ettiği değeri göremeyecektir.

  TRT World Araştırma Merkezi olarak, bu rapordan hareketle, engelliliğe ilişkin uzun soluklu bir proje başlatıp, sosyal ve çevresel faktörleri kapsamlı bir şekilde tanımlayarak, engellilik ve engelli tanımlarına ilişkin sağlam bir bilgi temeli oluşturmayı hedefledik. Ayrıca, engelli bireylerin sorunları hakkında farkındalık yaratmayı ve mevcut durumlarının bir taslağını oluşturmak amacıyla engelli bireylere ilişkin bazı temel verileri analiz etmeyi amaçlıyoruz. Uzun vadede, görme ve işitme engelli bireylerin erişebileceği kapsamlı yayınlar aracılığıyla daha spesifik konulara da odaklanmayı hedefliyoruz.

  Temel uluslararası insan hakları belgeleri, engelli bireylerin insan haklarına yönelik önemli bir destek ve koruma potansiyeli içermekle birlikte, bu potansiyel henüz tam olarak anlaşılmamış ve uygulanmamıştır. Bu nedenle, bu rapor aracılığıyla amacımız, engelli bireylerin özerkliğine ve onuruna saygı duymak ve herkes için kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini teşvik etmek için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gerekli adımları atmada kamuoyuna, STK’lara ve hükümetlere katkıda bulunmak amacıyla engelli bireylerin tanımı, tarihi ve veri entegrasyonunun önemi hakkında bilgi sağlamaktır.

  Download Report

  Latest Articles

  Related Articles